ผลกระทบของการติดการพนันปัญหาทางการเงินและอารมณ์
ผลของการติดการพนันไม่ง่ายอย่างที่บางคนคิด ต่อไปนี้เป็นเอฟเฟกต์บางอย่างที่แยกย่อยตามหมวดหมู่ ทางการเงินสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ผลกระทบทางอารมณ์และสติปัญญาอาจได้รับผลกระทบมากกว่าที่คนทั่วไปรู้หรือคิดเสียด้วยซ้ำ จิตวิญญาณของไซต์นี้ง่ายต่อการให้ความรู้ ไม่ว่าคุณจะอ่านสิ่งนี้ในฐานะนักพนันหรือเป็นคนรักของนักพนันตัวปัญหาเพื่อที่จะเข้าใจนักพนันได้ดีขึ้นหวังว่าจะเตรียมคุณให้ดีขึ้นในการรับมือกับแง่มุมต่างๆของการเสพติดที่ยากลำบากนี้ ผลกระทบทางการเงินจากการพนันการเสพติดไม่ดีหรือไม่มีกระแสเงินสดสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่าย อาจส่งผลให้: การสูญเสียบ้านหรือทรัพย์สินอื่น ๆ (เช่นรถยนต์) จากการชำระเงินการครอบครองหรือการบังคับขายจู้จี้หรือแม้กระทั่งการล่วงละเมิดทางโทรศัพท์จากเจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้ อาจนำไปสู่: การสูญเสียเสถียรภาพทางการเงินความเครียดความวิตกกังวลอันตรายทางกายภาพ (เมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้กู้ที่ไร้ยางอาย) การลดการออมระยะยาว อาจนำไปสู่: การสูญเสีย 401K (สหรัฐฯ) / RRSP (แคนาดา) ซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าหรือไม่สามารถเกษียณได้การสูญเสียเงินออมในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยส่งผลให้ภาระทางการเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้นหรือต่อบุตรโดยตรงหรือไม่สามารถหาวิทยาลัยเครดิตไม่ดีได้ สามารถนำไปสู่: ไม่สามารถรีไฟแนนซ์หรือซื้อบ้านหรือได้รับสินเชื่อรถยนต์ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการฝากเงินสดจำนวนมากสำหรับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าการยกเลิกบัตรเครดิตทำให้ไม่ต้องใช้เงินสด (ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเลวร้าย! แม้ว่ามักจะต้องใช้บัตรเครดิตสำหรับ การจองและเป็นประโยชน์ในกรณีฉุกเฉิน) ผลกระทบทางอารมณ์ของการติดการพนันการสูญเสียความมั่นใจในความสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากความไว้วางใจในการจัดการด้านการเงินการสูญเสียความใกล้ชิดเนื่องจากความเครียดและความรู้สึกไม่มั่นคงเกี่ยวกับอนาคตการสูญเสียระบบการสนับสนุนทางอารมณ์ในครัวเรือนเนื่องจากความเสื่อมโทรม การสื่อสารผลกระทบอื่น ๆ ของการติดการพนันการลดลงหรือการสูญเสียครอบครัวนิวเคลียร์ที่มีสุขภาพดีส่งผลให้เกิดปัญหาพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กการขาดแบบอย่างที่ดีในการแต่งงาน / ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ในอนาคตสำหรับตนเองและสำหรับบุตรหลานของพวกเขาทางการเงิน ความเครียดอาจนำไปสู่การโจรกรรมหรือการฉ้อโกง (เช่น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผิดพลาด) ซึ่งอาจนำไปสู่การจำคุก (เช่นการจำคุก!) […]

ผลของการติดการพนันไม่ง่ายอย่างที่บางคนคิด ต่อไปนี้เป็นเอฟเฟกต์บางอย่างที่แยกย่อยตามหมวดหมู่ ทางการเงินสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ผลกระทบทางอารมณ์และสติปัญญาอาจได้รับผลกระทบมากกว่าที่คนทั่วไปรู้หรือคิดเสียด้วยซ้ำ จิตวิญญาณของไซต์นี้ง่ายต่อการให้ความรู้ ไม่ว่าคุณจะอ่านสิ่งนี้ในฐานะนักพนันหรือเป็นคนรักของนักพนันตัวปัญหาเพื่อที่จะเข้าใจนักพนันได้ดีขึ้นหวังว่าจะเตรียมคุณให้ดีขึ้นในการรับมือกับแง่มุมต่างๆของการเสพติดที่ยากลำบากนี้ ผลกระทบทางการเงินจากการพนันการเสพติดไม่ดีหรือไม่มีกระแสเงินสดสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่าย อาจส่งผลให้: การสูญเสียบ้านหรือทรัพย์สินอื่น ๆ (เช่นรถยนต์) จากการชำระเงินการครอบครองหรือการบังคับขายจู้จี้หรือแม้กระทั่งการล่วงละเมิดทางโทรศัพท์จากเจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้ อาจนำไปสู่: การสูญเสียเสถียรภาพทางการเงินความเครียดความวิตกกังวลอันตรายทางกายภาพ (เมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้กู้ที่ไร้ยางอาย) การลดการออมระยะยาว อาจนำไปสู่: การสูญเสีย 401K (สหรัฐฯ) / RRSP (แคนาดา) ซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าหรือไม่สามารถเกษียณได้การสูญเสียเงินออมในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยส่งผลให้ภาระทางการเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้นหรือต่อบุตรโดยตรงหรือไม่สามารถหาวิทยาลัยเครดิตไม่ดีได้ สามารถนำไปสู่: ไม่สามารถรีไฟแนนซ์หรือซื้อบ้านหรือได้รับสินเชื่อรถยนต์ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการฝากเงินสดจำนวนมากสำหรับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าการยกเลิกบัตรเครดิตทำให้ไม่ต้องใช้เงินสด (ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเลวร้าย! แม้ว่ามักจะต้องใช้บัตรเครดิตสำหรับ การจองและเป็นประโยชน์ในกรณีฉุกเฉิน) ผลกระทบทางอารมณ์ของการติดการพนันการสูญเสียความมั่นใจในความสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากความไว้วางใจในการจัดการด้านการเงินการสูญเสียความใกล้ชิดเนื่องจากความเครียดและความรู้สึกไม่มั่นคงเกี่ยวกับอนาคตการสูญเสียระบบการสนับสนุนทางอารมณ์ในครัวเรือนเนื่องจากความเสื่อมโทรม การสื่อสารผลกระทบอื่น ๆ ของการติดการพนันการลดลงหรือการสูญเสียครอบครัวนิวเคลียร์ที่มีสุขภาพดีส่งผลให้เกิดปัญหาพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กการขาดแบบอย่างที่ดีในการแต่งงาน / ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ในอนาคตสำหรับตนเองและสำหรับบุตรหลานของพวกเขาทางการเงิน ความเครียดอาจนำไปสู่การโจรกรรมหรือการฉ้อโกง (เช่น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผิดพลาด) ซึ่งอาจนำไปสู่การจำคุก (เช่นการจำคุก!) โดยทั่วไปคุณไม่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและความสัมพันธ์ของเขาดังที่คุณเห็นผลกระทบของปัญหาการพนันสามารถเข้าถึงลึกถึงชีวิตของนักพนันเช่นเดียวกับ ครอบครัว. ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเสพติดไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคล แต่เป็นปัญหาในครอบครัว และโปรดทราบว่ารายการนี้ยังไม่ครอบคลุม! ผลกระทบร่วมกันของผลกระทบทั้งหมดนี้สามารถส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายและปัญหาสุขภาพในระยะยาวรวมถึงปัญหาทางร่างกายและสุขภาพจิต ประเด็นของการสนทนานี้ไม่ได้เป็นการทำให้คุณตกใจ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เข้าใจผลของการติดการพนันดีขึ้นจะไม่ทำให้มันอ่อนแอลงเพราะเป็นสิ่งที่สามารถหายไปได้โดยไม่ต้องรับการรักษา ไม่เพียง แต่ชัดเจนที่สุด แต่ยังเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการฟื้นตัวจากการสูญเสียหรือการทำลายทางการเงินเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดในการเอาชนะ สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบทางอารมณ์ / ทางปัญญาอื่น ๆ ที่ซับซ้อนกว่ามากในการแก้ไขในระหว่างกระบวนการบำบัดและมักจะกินเวลานานกว่าปัญหาทางการเงินใด ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งการฟื้นตัวจากปัญหาการติดการพนันในครอบครัวของคุณมีมากกว่าผลกระทบทางการเงินดังนั้นระวังอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และเพิกเฉยต่อประเด็นอื่น ๆ เมื่อภาระทางการเงินคลี่คลายหรือได้รับการแก้ไขในที่สุด ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการพนันแบบบีบบังคับ - สำหรับนักพนันในการกู้คืนเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของคุณความช่วยเหลือในการติดการพนัน - สำหรับสมาชิกในครอบครัวกลับมาเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับหน้าแรกของการติดการพนัน
สมัคร คาสิโน ออนไลน์ ดาฟาเบท คาสิโน มือถือ คาสิโน ฝาก ถอนไม่มีขั้นต่ำ คาสิโน เครดิตฟรี คาสิโน ฟรีเครดิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *